تعریف وقف

تعریف وقف
وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود ( ماده 55 قانون مدنی ) جمع این واژه اوقاف است .
ماده 58 قانون مدنی : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار می باشد .
همچنین وقف از جمله عقود لازم می‌باشد.بنابراین بعد از انعقاد وقف، واقف نمی‌تواند از آن برگردد و اختیار هر گونه تصرفی در عین موقوفه را از دست می‌دهد.این است که ماده ۶۱ قانون مدنی در عبارتی مفصل بیان می‌کند :«وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»
 
منوی اصلی
بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4106
تعداد بازديد کنندگان سايت: 272387386 تعداد بازديد زيرپورتال: 142720 اين زيرپورتال امروز: 43 سایت در امروز: 24814 اين صفحه امروز: 1