اخبار و آگهی ها
1393/8/26 دوشنبه لیست قطعات هی هی چهار زوجی لیست قطعات هی هی چهار زوجی

لیست قطعات آماده واگذاری اراضی هی هی چهار زوجی قوچان
ردیف
شماره قطعه
مساحت ( مترمربع )
کار بری
تراکم
ودیعه ( ریال )
قیمت هر متر مربع ( ریال )
قیمت پایه کل حق تقدیمی ( ریال )
1
408
167.51
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.500.000
753.795.000
2
412
180
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.700.000
846.000.000
3
415
180
مسکونی
متوسط
5.000.000
5.000.000
900.000.000
4
416
180
مسکونی
متوسط
5.000.000
5.000.000
900.000.000
5
422
187.25
مسکونی
متوسط
5.000.000
5.500.000
1029875000
6
535
147.38
مسکونی
متوسط
5.000.000
5.000.000
736.900.000
7
536
209.41
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.500.000
942.345.000
8
537
274.72
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.300.000
1.181.296.000
9
538
160.18
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.000.000
640.720.000
10
540
187.45
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.000.000
749.800.000
11
543
177.61
مسکونی
متوسط
5.000.000
4.500.000
799.245.000
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 729